Ciuró: “El Codi civil ha de donar aixopluc legal perquè ajuntaments i comunitats de veïns puguin lluitar contra les ocupacions delinqüencials d’immobles”

La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró i Buldó afirma que “el Codi civil de Catalunya ha de donar eines als ajuntaments, alcaldes i alcaldesses, i comunitats de veïns i veïnes perquè puguin lluitar contra les ocupacions d’immobles que generen conflictes i aldarulls i que erosionen, dia a dia, la convivència dels pobles i ciutats del nostre país”. En una interpel·lació parlamentària, la consellera ha recordat que les ocupacions delinqüencials són un“greu problema en el nostre país, ja que són caldo de cultiu de màfies i activitats delinqüencials que generen inseguretat i provoquen impotència a molts municipis”.

Ciuró donat dades per exemplificar la magnitud del problema: “Catalunya compta amb un parc públic de 21.700 habitatges, 953 dels quals estan ocupats i, d’aquests, un 25% presenten conflictivitat. Són 238 habitatges conflictius que deterioren la convivència de molts veïns i veïnes”. La consellera ha explicat que, en la gran majoria dels casos, són habitatges que estan “en mans de fons voltors, que no se senten interpel·lats a l’hora de donar solució al problema que provoca l’ocupació conflictiva”.

Ciuró ha explicat que el Departament de Justícia, a través de la Comissió de Codificació, treballa en la modificació del Llibre VI del Codi civil català relatiu als drets reals- propietat horitzontal- per “facultar als ajuntaments i comunitats de propietaris per tal que puguin instar la desocupació d’aquests immobles en els casos d’inacció del propietari”. La consellera ha estat rotunda: “La inacció dona camp adobat al fenomen delictiu i, a això, cal posar-hi punt final.”

Així, quan es detecti que una finca genera greus problemes de convivència per a un municipi o comunitat de propietaris o es produeixin activitats delinqüencials, els ajuntaments “podran demanar al propietari que, en el termini d’un mes, insti als tribunals a la desocupació de l’immoble”. Si en aquest termini el propietari no ho fa, “l’ajuntament o la comunitat de veïns i veïnes podrà instar el desallotjament posant-se en lloc del propietari per tal que el jutge procedeixi immediatament amb la desocupació”.

“A més, aquesta finca desocupada- ha dit la consellera- es podrà destinar a habitatge social, d’acord amb els canvis que preveu el Departament de Drets Socials en la Llei catalana d’habitatge”.

Per acabar, Lourdes Ciuró i Buldó ha emplaçat tant als agents judicials com a la fiscalia de Catalunya perquè “implementin protocols – que ja estan funcionant en altres territoris de l’estat espanyol- que permetin uns tràmits ràpids i efectius per desallotjar els immobles ocupats de forma delinqüencial”.