Actes commemoratius de la decisió de la Generalitat de continuar la guerra contra les Dues Corones l’any 1713

Aquest dissabte 9 de juliol en el Fossar de les Moreres DECLAREM GUERRA!

Dissabte 9 de juliol, 10.15 hores a la seu de Memorial 1714
Lectura contextualitzada de fragments del parlament del cavaller Ferrer i Sitges al Braç Militar del Principat exposant les raons per continuar la guerra.

Participen en la lectura:
Ramón Cotarelo, Albert Pont, Aleix Renyé, Jordi Galves, Josep Maria Virgili, Daniel Soler, Diana Coromines.

Dissabte 9 de juliol, 12.00 hores plaça del Fossar de les Moreres
Lectura del Ban de guerra i del Ban d’allistament editats per la Generalitat

Participen en la lectura:
Coronela de Barcelona i Miquelets de Catalunya

Catalunya és la teva pàtria, la teva història,
la dels teus fills, la de tots nosaltres
Participa-hi i col·labora-hi!