El Govern aprova el conveni de col·laboració entre l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i l’Associació Cyber 4.0 de la regió de Lazio

El Govern ha aprovat el memoràndum d’entesa entre l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i l’Associació Cyber 4.0 de la regió de Lazio. Mitjançant aquest conveni de col·laboració, ambdues organitzacions intercanviaran coneixements tècnics i establiran vies de cooperació tècnica en àrees d’interès mutu, inclosos els serveis de ciberseguretat, i posant especial atenció als sectors de l’automoció i mobilitat intel·ligent, la salut digital, l’aeroespacial i els sistemes de telecomunicacions de nova generació com el 5G i el 6G.

La ciberseguretat és un sector econòmic estratègic i l’Agència de Ciberseguretat duu a terme diferents activitats per potenciar-ne la innovació i la dinamització. El conveni permetrà fomentar la innovació amb la participació conjunta en projectes de recerca finançats per la UE i relacionats amb l’ús de tecnologies digitals avançades (per exemple, intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic, cadena de blocs i contractes intel·ligents, computació quàntica, fotònica, fabricació intel·ligent i indústria 4.0).

D’altra banda, ambdues entitats es donaran suport en la creació de centres europeus d’innovació digital [EDIH per la sigla en anglès] i en el desenvolupament de cooperació amb altres regions de la UE.

La cooperació l’Associació Cyber 4.0 amplia la xarxa de col·laboració que l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya té amb diferents organitzacions i entitats, del sector local i internacional, per lluitar contra els ciberatacs, els ciberriscos, la ciberdelinqüència i el ciberfrau, i aconseguir un entorn digital millor i més segur.