Pla Nacional per la Llengua

El Pla Nacional per la Llengua és una campanya, un programa i també un informe: “Analitza, d’una banda, l’evolució de la llengua no tan sols des de la perspectiva de les dinàmiques internes del nostre país, sinó també en el context de les grans transformacions de caràcter global que hem d’afrontar”.

La intenció és d’abordar temes com la globalització, l’avenç en les noves tecnologies de la informació i la immigració i de la situació social i sociolingüística del Català en aquest context canviant. Per tal de viure en català amb normalitat, el llibre planteja l’oficialitat i ús de les dues llengües cooficials per tal de combatre la desigualtat i “amenaça” que pot representar l’hegemonia del castellà juntament amb la repressió, en tant que emprada com a eina política.

Davant de la transformació demogràfica i demolingüística del tombant de segle, defensa el Català com a eina de cohesió social com ha estat fins ara, malgrat els incompliments sabuts i per saber, per tal de poder conviure i de la necessitat del Català com a llengua comuna. Aquest informe, promogut per la Generalitat de Catalunya, analitza els reptes en els àmbits educatius, des de l’ensenyament primari a l’universitari, i mostra la divergència entre les expectatives lingüístiques ciutadanes i la realitat en el món socioeconòmic i sociosanitari. També forma part d’una sèrie d’actes que conformen un projecte que planteja reptes en tots els àmbits de la vida quotidiana, cultural i socioeconòmica.

El procés participatiu és una de les mesures en què es concreta aquest Pla. Els objectius, incentivar la col·laboració de la ciutadania i recollir propostes, actuacions, punts claus en els quals actuar i incidir, etc., que esperem que resultin com a fruit polítiques efectives, que amb constància i resolució permetin evidenciar la realitat i ser conseqüents amb la realitat, més enllà de voler ser només políticament correctes ja que la realitat amb què els que volem viure en català deixa molt a desitjar.

Per tal de difondre aquesta iniciativa, s’han organitzat una colla de xerrades arreu del territori, la primera de les quals és la que l’Institut Ramon Muntaner, del qual la Federació d’Ateneus en forma part, ha organitzat una sessió telemàtica per exposar les idees principals de l’informe Un marc sociolingüístic igualitari per a la llengua catalana. Aquest document és la primera acció del Pacte Nacional per la Llengua, un projecte de país impulsat pel Govern de la Generalitat de Catalunya per abordar la delicada situació actual del català. La sessió serà el 26 d’abril, de 18.30 a 20.00 hores, a través de la plataforma Zoom. Les inscripcions s’han de fer a través d’aquest enllaç.

Convidem i animem tothom a participar-hi, tant de manera particular com corporativa: afegiu-vos-hi aquí.