Compendium.cat: la Justícia parla en català

El 13 de desembre de 2021 el Consell de l’Advocacia Catalana va signar el conveni de col·laboració per impulsar el portal compendium.cat amb 17 institucions catalanes i andorranes de l’àmbit jurídic, lingüístic i acadèmic. Amb aquest conveni, les 18 institucions signants es comprometen a impulsar la normalització de l’ús del català en totes les professions jurídiques i en l’Administració de justícia de Catalunya.

La lluita per introduir i normalitzar el català a les administracions i sobretot en l’àmbit jurídic i judicial, reservat com a competència estatal i màxim exponent de l’espanyolitat —que no d’independència— no impedeix que, des de l’àmbit professional català i des de la societat civil, i sectors lingüístics, es vagi treballant i obrint portes al seu ús per part d’aquells que hi treballen —si bé també hauria de tenir-hi cabuda, com a procés natural dels qui vulguin parlar-lo.

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) participa en aquest projecte, juntament amb altres institucions del Departament de Justícia, té com a objectiu fomentar l’ús del llenguatge jurídic català: és a dir, facilitant-ne la difusió als empleats de les administracions públiques catalanes. Així doncs, és una intranet corporativa on s’apleguen recursos, terminològics i especialitzats, esdevé un motor de treball i divulgació al qual poden accedir com membres que en són. No obstant això, resta obert a altres institucions sensibles i compromeses amb l’impuls del català en l’àmbit.

El Compendium.cat és un projecte de transferència de coneixement en el camp interdisciplinari de la llengua i el dret que busca implantar i obrir a la societat un producte generat en l’àmbit de la recerca. Parteix d’un catàleg de recursos elaborat en el marc de la tesi doctoral Llenguatge jurídic català: estat de la qüestió i propostes de futur (2019), elaborada per la lingüista Anna Arnall Duch,  impulsora del portal.