Gestió de la crisi sanitària Covid: volem que no es perdin els nostres drets i llibertats

Des de la Plataforma 3 d’Octubre Contra la repressió i Per les llibertats volem manifestar la nostra preocupació vers la gestió de la crisi sanitària derivada de la Covid-19 i el seu efecte sobre la limitació de drets i llibertats; i fem una crida als partits polítics catalans perquè posin fil a l’agulla, d’una vegada per totes, per tal de garantir que els drets i les llibertats dels ciutadans no siguin manllevats.

Ja a la primavera del 2020, la Plataforma 3 d’Octubre va llançar la campanya Desconfinem Drets i Llibertats per tal de recuperar l’espai públic i per tal de manifestar i exigir el respecte institucional a aquests drets i llibertats. Enteníem, i entenem, que una crisi sanitària no excusa la retallada de drets; i que la gestió d’aquesta crisi no pot abordar-se des de l’increment de la repressió.

Des de l’inici de la crisi sanitària hem viscut un important retrocés en el reconeixement de drets, com, per exemple, en la defensa dels reconeguts en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i el de drets econòmics socials i culturals (ONU 1966), així com dels mateixos drets fonamentals de la Constitució Espanyola del 1978. Aquesta reculada ha afectat, en el nostre país, drets com el de moviment, intimitat, expressió, reunió, habitatge, seguretat jurídica, presumpció d’innocència, treball, lliure determinació i condició política. És especialment greu aquesta reculada en la defensa del dret de la persona de renúncia a tractaments o actuacions sanitàries proposades, i més coincidint amb l’aprovació de la llei de l’eutanàsia.

Durant la gestió de la crisi sanitària hem vist també com els drets a la salut, a la seguretat i a la integritat física, i també el dret al treball, han quedat supeditats als interessos del benefici del gran empresariat. També hem vist un retrocés en els drets econòmics en carregar, una vegada més, els costos de la crisi sobre la classe treballadora (inclosos els treballadors per compte propi) mentre s’ha incrementat el benefici especulatiu.

Des de la Plataforma 3 d’Octubre creiem que el legislatiu català, després de gairebé dos anys de la declaració oficial de pandèmia per part de l’OMS (març de 2020), ha de donar respostes als ciutadans que representa en el que és relatiu a l’afectació, protecció i defensa dels drets i llibertats.