image_pdfimage_print

El 14 de desembre de 2021, el govern va aprovar un avantprojecte de la nova Llei del patrimoni cultural immaterial català que pretén tenir com a objectius salvaguardar i donar una major presència i reconeixement a aquestes manifestacions culturals, al nivell de la resta.

Aquesta nova normativa, promoguda pel Departament de Cultura a través de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, també establirà les categories de protecció, el procediment per a la seva catalogació o declaració i les competències de les diferents administracions públiques en aquest àmbit, i també seleccionar els béns que la Generalitat haurà de declarar com a Béns d’Interès Nacional. Amb voluntat també de promoure el mecenatge privat, afavorir l’accés públic a la Cultura en igualtat de condicions a tots els ciutadans i també combatre les polítiques estatals actuals de marcat caràcter centralitzador i que, per tant, en limiten l’abast, condicions i nombre alhora que es pretén desenvolupar la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural existent, que quedaria derogada juntament amb el Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu de Catalunya.

Esperem que tots els usos, les representacions, les expressions, els coneixements i les tècniques, i inclòs els instruments, objectes, artefactes i els espais culturals com a mostra i patrimoni de la forma de vida col·lectiva del poble català tingui el seu reconeixement.

Publicitat

La memòria preliminar aprovada d’aquest avantprojecte es pot consultar i és a l’abast de tothom que vulgui participar en la consulta participativa ciutadana que, fins al 14 de gener d’enguany, resta oberta: ”Es pretén obtenir aportacions i observacions referents a la salvaguarda dels elements culturals immaterials, a la protecció dels béns materials, mobles i immobles, que donen suport als elements immaterials declarats, i per impulsar el desenvolupament i el reconeixement de l’associacionisme cultural.” Podeu accedir-hi aquí.