La República Femenina: Teresa, Sara, Antònia i Montserrat

Quatre màgiques dones han estat les candidates escollides a les eleccions de l’Assemblea de Representants del Consell per la República Catalana al Camp de Tarragona: la Teresa Rosell, la Sara Barnés, l’Antònia Andreu i la Montserrat Farriol. Quatre dones sàvies sens dubte de qui tots podem aprendre molt.

Hi ha un proverbi català que diu «quatre coses hi ha que fan el món més bell: la dona, la flor, l’aigua i l’ocell». La dona és el fonament del món, sense la dona la terra seria una tomba. La imminent República Catalana serà la República en femení, mare de totes les nostres potencialitats com a nació. Però també filla de totes les catalanes que l’esteu fent possible amb el vostre esforç, alimentant-la cada dia al ventre de l’esperança amb accions molt concretes que van construint una nova realitat que ens farà ser nosaltres mateixos, catalanes i catalans lliures de les cadenes de l’Estat espanyol.

República en femení vol dir valoració màxima del paper de les dones, autèntiques portadores d’aire fresc i renovades idees, meravelloses i fortes dones que asseguraran sense condicions un veritable triomf de tots els drets de les persones, per tenir realitats i no teories. Els drets de les dones són els deures dels homes. El benestar social del poble català només pot garantir-se en el marc d’una Catalunya lliure, d’una República Catalana al servei dels drets de les dones. Gràcies a totes vosaltres, Teresa, Sara, Antònia i Montserrat, dones genials, dones valentes, dones mares i filles de la nova República «femenina» que es construeix des del Camp de Tarragona.