Internet: la xarxa de tots?

L’ús del català es veu amenaçat per diferents contextos i interessos: la presència a internet és essencial i una extensió del català a l’escola i com a llengua comuna d’ús social. Per què?

  1. Els parlants d’una llengua “minoritària” tenen el mateix dret a l’accés a les tecnologies de la informació que la resta i, per tant, cal potenciar la seva competència digital. Si bé el català és una de les llengües amb més presència, per exemple, en projectes transversals com pot ser la Viquipèdia, o en la versió en català de programari lliure àmpliament estès i amb comunitats d’usuaris potents i actives, cal potenciar la seva necessitat en entorns oficials i/o especialitzats. En aquest punt i, tenint en compte el paper tan important que tenen les administracions públiques com a garants dels drets lingüístics, a més a més de la bona voluntat i l’activisme de la societat catalana.
  2. La situació econòmica i les economies d’escala, tot i no limitar el seu ús per se, són proclius a retallar despeses per augmentar beneficis. Algunes iniciatives van encaminades en aquesta direcció, com la nova web elcatalaesnegoci.cat , una eina elaborada per la Fundació Vincle i amb la col·laboració de la Plataforma per la Llengua, que promou l’ús transversal de la llengua a l’empresa. Pel que fa a l’usuari o client, per donar opcions, existeix un aplicatiu mòbil CatalApp. El sector audiovisual i els mitjans de comunicació són un focus en el qual incidir i guanyar presència.
  3. Tot i la gran incidència de la crisi econòmica, accentuada per la covid-19 i la situació tan delicada que està vivint el sector cultural, convé donar-li un lloc als treballadors sense marginar o deixar com a darrer recurs aquest àmbit que està ple de treballadors i que enriqueix l’esperit i ajuda a viure. En paral·lel amb la resta de sectors i, per això, convé superar la situació de marginalitat que està vivint i l’atenció dels agents. Esperem que els canvis al Departament de Cultura hi contribueixin.

Cal primer ser conscients del paper que volem tenir en tots els àmbits de la vida pública i de la realitat i actuar en conseqüència. El col·lectiu Pensem s’ha fet ressò, en el dossier d’aquest mes de juny, de la situació d’“El català al món digital”. També els informes de la Fundació.cat. El català és cosa de tots.