PIMEC, fase dos d’Eines de País

El dimarts 23 de febrer són les eleccions a Pimec. L’Assemblea ha demanat un esforç als seus associats per a:

1. Parlar amb comerços i empreses del teu territori que estiguin adscrites a associacions, gremis o col·legis professionals per tal que demanin a quina candidatura donarà suport el seu col·lectiu. És important que s’insti a la presidència o direcció a debatre i consensuar el sentit del vot. Habitualment és la presidència o la direcció qui té el dret a vot, i vota per tots els components.

2. Buscar empreses que estiguin directament associades a PIMEC per convèncer-les de la importància de votar a favor d’Eines PIMEC, una candidatura clarament independentista que aposta per una gestió moderna i democràtica de PIMEC.

3. Treballar per l’obtenció del vot delegat, ja que a les eleccions de PIMEC es pot votar presencialment, però també es pot delegar el vot. Com es delega el vot?

a) Si és una empresa individual: cal omplir el document de delegació, signar, segellar i entregar el document original, en aquest cas a l’Assemblea. Ha de signar la persona que representa l’empresa a PIMEC.

b) Si és un soci col·lectiu: habitualment és el president o presidenta de l’associació qui té el dret a vot, i vota per tots els components d’aquesta associació.

En aquest enllaç trobareu els models de vot delegat: n’hi ha un pel vot individual i un altre pel vot col·lectiu: einespimec.cat/delegacio-de-vot

L’ANC demana fer arribar el document original signat i segellat a l’Assemblea abans del dilluns 22 de febrer a les 20 h. A més, es pot accedir al portal web de la candidatura amb tota la informació i documentació necessària per a aquest procés electoral.