image_pdfimage_print

La Junta Electoral Central va ser l’organisme responsable d’elevar l’incident menor electoral que ha provocat la inhabilitació prematura del president de la Generalitat. Aquest organisme el formen magistrats i jutges però també persones especialitzades en dret. En concret, també en va formar part Andrés Betancort, professor de la UPF i membre actiu del partit espanyol Ciutadans.

Aquest professor universitari especialista en dret, vinculat a Ciutadans, no obstant això va exercir les seves tasques professionals sense informar ni demanar permís a la universitat pública catalana, com és degut quan existeix una subordinació dins d’una activitat administrativa. Els estudiants de la FNEC, per tant, així ho han deixat palès i volen arribar fins a les darreres conseqüències, segons manifesten, atesa aquesta possible irregularitat amb greus conseqüències.

Entre les causes per denegar la compatibilitat de l’exercici professional (en aquest cas al servei d’un determinat partit) i les responsabilitats públiques, com a servidor de l’interès general, hi ha la de l’import de la retribució econòmica que s’obtingui. Lògicament, la persona que acaba cobrant més d’una activitat aliena a l’administració pública (en aquest cas la universitat, UPF) que de la seva dedicació a l’administració, com tasca principal, fàcilment hi oblidarà les seves més elementals obligacions de diligència.

Publicitat
Publicitat

I aquesta és la sospita que plana entre l’alumnat de la UPF i de les universitats catalanes en general, segons les seves pròpies declaracions. Si un expert en dret no va voler demanar la compatibilitat entre unes activitats remunerades externes a la universitat i unes de principals en ella, podria ser, com han deduït, perquè això obligaria Ciutadans a explicar com i quan paga els seus assessors. En aquest sentit, hauria de ser la UPF, dins de l’expedient obert que podria reclamar aquesta informació, d’altra banda prevista per raons de transparència.

Malgrat que les universitats internament, com expliquen fonts jurídiques autoritzades, no tinguin explícitament regulats els procediments interns per informar i demanar la compatibilitat de funcions amb remuneració econòmica, sí que és procedent aplicar el règim general dels funcionaris públics quan demanen poder tenir una doble ocupació més enllà de la principal a l’administració pública.

Aquesta situació la coneixia perfectament l’esmentat professor de Ciutadans, i per tant, pels estudiants és definitiva la seva responsabilitat personal i per extensió la del partit polític implicat, conegut per la seva incongruència en la defensa de l’interès públic dels catalans, com a nació deliberadament minoritzada pels espanyols.