Zona de Baixes Emissions

L’estat d’alarma imposat fa tres setmanes pel govern espanyol, incloïa, entre altres mesures, un confinament parcial i la restricció de la mobilitat. Més tou inicialment i després més sever, aquest decret ha buidat les ciutats de Catalunya. Si bé el confinament no és total, que els carrers s’han buidat és evident, especialment a les tardes i els caps de setmana, especialment els últims dies. Això ha deixat paisatges sovint deserts, la mobilitat s’ha reduït, només a Barcelona, en gairebé 1,5 milions de desplaçaments diaris i, en conseqüència, han minvat dràsticament la sinistralitat en el trànsit i les emissions de gasos contaminants.