Pla de treball de la comissió d’investigació de la repressió policial

El Govern ha aprovat el pla de treball que proposa per a la comissió d’investigació sobre els fets ocorreguts arran de la publicació de la Sentència 459/2019 del Tribunal Suprem sobre l’1 d’octubre, la creació de la qual va ser aprovada en la reunió del Consell Executiu del passat 29 d’octubre.

La comissió d’investigació té com a objecte analitzar i investigar, d’una banda, l’impacte que la Sentència ha tingut en la preservació dels drets i les llibertats fonamentals i, de l’altra, l’actuació dels cossos de seguretat a Catalunya en els aldarulls i actes vandàlics ocorreguts durant els dies posteriors a la publicació d’aquesta sentència.

El pla de treball que proposa el Govern s’inicia amb l’anàlisi i documentació dels fets ocorreguts durant els dies posteriors a la publicació de la sentència amb relació als drets d’expressió, manifestació i reunió, així com dels aldarulls i actes vandàlics. També s’investigarà la intervenció dels diferents cossos de seguretat a Catalunya durant aquelles jornades. La Comissió analitzarà la possible vulneració dels drets fonamentals dels ciutadans, de la seva llibertat d’expressió, manifestació i reunió així com si es van respectar les garanties processals i judicials en les detencions efectuades. També analitzarà i farà recomanacions amb relació als casos de desobediència civil no violenta. Finalment analitzarà les diferents formes d’actuar i mitjans emprats en casos similars en altres països de la Unió Europea. Els treballs de la Comissió d’investigació es reflectiran en un dictamen.

Aquesta comissió incorporarà tota la documentació elaborada pel Síndic de Greuges de Catalunya arran de les investigacions endegades per aquesta Institució amb relació a les actuacions dels cossos de seguretat a Catalunya durant els dies posteriors a la publicació de la sentència. Així mateix també s’inclouran informes sobre la desobediència civil no violenta. La Comissió també podrà incorporar especialistes en la matèria.

Així mateix el Govern ha acordat traslladar al Parlament de Catalunya aquesta proposta.