La gravetat de cedir la Diputació de Barcelona al 155

L’Agència Tributària de Catalunya va signar nou convenis de col·laboració tributària amb les quatre diputacions catalanes el juliol del 2017. Després d’una reunió de coordinació estratègica de Tributs de Catalunya, l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i les diputacions de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida van signar convenis de col·laboració tributària.

El primer d’aquests convenis permet a l’Agència gestionar directament la recaptació executiva i desplegar completament les seves competències en aquesta matèria. Així, l’ATC podrà dur a terme, per encàrrec, la subhasta de béns embargats per les diputacions d’aquells contribuents amb deutes tributaris i que queden fora del seu àmbit competencial per raó del territori. Els deutes poden ser per: multes de trànsit, impagament de l’IBI, de les liquidacions en concepte de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), o altres tributs de caràcter local. D’acord amb el conveni, en un primer moment l’execució forçosa dels béns embargats es farà mitjançat subhastes públiques als locals de l’ATC. La previsió és que l’any 2018 també es puguin fer telemàticament.

D’altra banda, també va signar un conveni de col·laboració per a l’intercanvi d’informació tributària amb l’objectiu de lluitar contra el frau i la morositat fiscal, i un altre per a l’encàrrec del tractament de dades de caràcter personal amb la finalitat de garantir la protecció de les dades a les quals tindran accés totes les administracions que recaptin en via executiva per encàrrec d’una altra.

Finalment, l’ATC i les totes les diputacions catalanes van signar sis convenis més per implantar vuit punts d’atenció al contribuent, en el marc del desplegament territorial de l’ATC, en els municipis següents: Berga, Móra d’Ebre, Valls, el Vendrell, Tremp, Solsona, Olot i Ripoll. Aquestes són 8 de les 13 oficines compartides que l’Administració tributària de Catalunya obrirà, en col·laboració amb administracions supralocals (diputacions i consells comarcals) de la xarxa de Tributs de Catalunya, arreu de la geografia catalana, el 4 de setembre vinent. Altres municipis que també disposaran d’una oficina compartida són Cervera, Vielha, Vilanova i la Geltrú, Igualada i l’Hospitalet de Llobregat.

L’objectiu és acostar i fer més eficients els serveis que l’ATC ofereix al ciutadà, gràcies a una presència més intensa en el territori i amb la plena cooperació de les administracions locals.

Amb la signatura d’aquests nou convenis va culminar la primera fase de construcció de la nova hisenda catalana, la qual —en paraules vehements del president Carles Puigdemont— té la voluntat d’esdevenir moderna, independent i preparada per assumir la competència tributària plena. Una eina de país al servei del nou estat que està pendent de realitzar-se a instàncies del resultat del referèndum d’autodeterminació del passat primer d’octubre de 2017.

Les diputacions, inclosa especialment la Diputació de Barcelona, amb 5.600.000 habitants, és el principal instrument de sobirania fiscal que haurà d’actuar per escometre la recaptació integral de tributs, i des de la qual, en concret, s’havia d’implantar una segona fase d’atribucions fiscals com estava previst inicialment.

En aquest sentit, els especialistes consultats per l’Unilateral destaquen que el lideratge de la Diputació de Barcelona és un element clau i estratègic des del qual poder desenvolupar les noves passes en matèria impositiva pel nou estat, de forma tècnicament raonable. I per aquest motiu, sorprèn doblement entre aquests experts, la deriva del pacte entre Junts per Catalunya JXCAT i el PSC/PSOE.