70 escons per la Independència

Des de la base popular, dia sí dia també, sorgeixen iniciatives de coherència i disciplina. Entre aquestes, més enllà del notable èxit que estan experimentant les agrupacions locals de primàries republicanes a les eleccions municipals, amb l’objectiu bàsic de renovar la manera i la pràctica de la política activa, ara ha sorgit Victòria.

Així, un cop acabada la manifestació de l’11 de setembre, aquests promotors es plantegen iniciar el camí cap a la Victòria. L’endemà de la Diada, el dia 12 a les 12 h, davant del Parlament de Catalunya, fent una llarga cua, presenten al registre de la Generalitat una reclamació exigint als representants catalans que facin efectius els vots del  primer d’octubre, ratificats a les eleccions del 21 de desembre. Per tant, entenen que el mandat democràtic és clar, més enllà, i sense perjudici, dels drets inherents i inalienables dels catalans a l’autodeterminació.

Hi ha 70 escons ‒majoria absoluta‒ per a la Independència i exigeixen, de manera lògica, que es materialitzi el mandat de les urnes. El dia 12 és, doncs, el tret de sortida d’aquesta voluntat col·lectiva, la qual també es pot presentar, per escrit, en tots els Ajuntaments de Catalunya i des de qualsevol registre de la Generalitat. Es tracta de fer massivament una reclamació (disponible a victoriacat.com), una reclamació per fer saber als representants polítics parlamentaris en exercici (deixant-ne constància oficial escrita) que hi ha pendent el compliment d’un mandat democràtic que ha de dur el poble català fins a la Victòria.

Aquesta reclamació consisteix en un escrit titulat “Document de reclamació de vot”, en el qual a més d’identificar-se, es fa constar el sentit del vot dipositat en el referèndum d’autodeterminació del passat primer d’octubre de 2017 i també el de les eleccions autonòmiques del 21 de desembre del mateix any. Per tot seguit, reclamar, “que atesos els resultats tant del referèndum (90,18% de sís) com de les eleccions més amunt esmentades (majoria absoluta amb 70 escons) es reconegui el valor del meu vot, i es faci efectiva la declaració d’Independència de Catalunya.”

Entre els que assisteixen per presentar la reclamació electoral hi ha persones com Diana Coromines, crítiques amb la deriva autonomista del govern provisional de la Generalitat de Catalunya.

La reclamació es dirigeix al president de l’executiu, el senyor Joaquim Torra, tot i que l’escrit de queixa és perquè els 70 diputats independentistes prenguin una posició comuna per fer efectiva la Declaració d’Independència, simbòlica, del passat 27 d’octubre de 2017, i per començar procedeixin a la seva nova votació dins l’ordre del dia d’un ple del Parlament de Catalunya, i també, tot seguit, a la seva normal publicació als diaris oficials.