Primer ple del Parlament amb la petició de suspensió de Llarena als diputats perseguits per Espanya

Aquest dimarts s’inicia el primer ple amb la petició de suspensió de Llarena de suspensió als diputats perseguits per Espanya per haver organitzat el referèndum de l’1-O. Un cop el jutge va considerar ferma la interlocutòria i aplicant l’article 384 bis de la Llei d’enjudiciament, que s’aplica a delictes de terrorisme, va requerir el Parlament de Catalunya a suspendre els diputats acusats i a substituir-los temporalment. Els lletrats del Parlament van publicar ahir un informe jurídic en el qual avalen la proposta de Llarena de substitució temporal dels diputats, que no recull cap llei o reglament, però plantejant també dubtes pel que fa a l’aplicació de la suspensió en casos de rebel·lió, recordant que l’article s’emmarca en delictes de terrorisme.

Aquest serà també l’últim ple del període de sessions i començarà demà a les tres de la tarda amb les interpel·lacions dels grups als consellers. Dimecres es reprendrà a les deu del matí amb la sessió de control al Govern i al president de la Generalitat, Quim Torra, i tot seguit començarà el debat monogràfic sol·licitat per Cs sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència.

També és previst que dimecres a la tarda el Ple debati i voti un decret llei sobre la pròrroga pressupostària i una proposició de llei del PSC-Units per modificar la Llei de la renda garantida de ciutadania, i dijous a partir de les deu del matí, una proposta impulsada pel president, Roger Torrent, per crear una comissió d’estudi sobre els drets civils i polítics, sis mocions, entre el matí i la tarda, i les propostes de resolució fruit del debat monogràfic.

Interpel·lacions

Les cinc interpel·lacions que respondran els consellers demà a la tarda són sobre les polítiques de suport a l’empresa (PSC-Units), les conseqüències socials, ecològiques i laborals del model turístic (CUP), la pobresa infantil (CatECP), l’aniversari del cop a la democràcia dels mesos de setembre i octubre del 2017 i l’inici del curs escolar 2018-2019 (Cs).

Sessió de control

El ple es reprendrà dimecres a les deu del matí amb la sessió de control, primer amb les preguntes dels grups als consellers i després al president de la Generalitat, que haurà de respondre les qüestions que li formulin els caps de fila de Cs, JxCat, ERC, el PSC-Units, CatECP i la CUP.

D’altra banda, els consellers respondran preguntes sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, les polítiques digitals (Cs), la Barcelona Mobile World Capital, el Museu de Lleida com a museu d’interès nacional (JxCat), el diàleg bilateral amb el govern d’Espanya, la simbologia franquista de les places i els carrers (ERC), la segregació escolar, les polítiques dirigides al col·lectiu LGTBI (PSC-Units), la manca de places residencials per a la gent gran (CatECP) i el dispositiu de seguretat durant els mesos d’estiu (PPC).

Debat monogràfic

Després de la sessió de control, començarà el debat monogràfic sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència amb la intervenció del grup proposant, Cs, per un temps màxim de mitja hora. A continuació, intervindran el president de la Generalitat i els membres del Govern a qui ho encomani sense límit de temps, i tot seguit serà el torn dels grups, que disposaran d’un quart d’hora cadascun. El Govern els podrà respondre, i els grups tindrien aleshores un nou torn de rèplica de cinc minuts cadascun. La previsió és que les últimes intervencions es facin ja després de la represa de la sessió a la tarda.

Una vegada acabat el debat, els grups podran presentar propostes de resolució, que han de ser congruents amb la matèria objecte del debat i és previst que es votin dijous a la tarda com a últim punt de la sessió. Els grups en podran presentar fins que el ple no se suspengui dimecres al vespre, i dijous en podran presentar de transaccionals fins a la una de la tarda.

L’objectiu del debat és, segons el text que ha presentat Cs, “prendre els acords necessaris per prioritzar les polítiques socials i les que uneixen tots els catalans, com a fórmula de superació de les polítiques de confrontació que tant estan afectant negativament la convivència”. El text planteja mesures per assolir “un pacte transversal per a la priorització de les polítiques socials” i “un pacte democràtic per a la recuperació de la convivència, la neutralitat dels símbols i dels espais públics i la condemna per part de totes les forces i entitats polítiques de qualsevol forma de violència”.

Aquest debat s’havia de convocar obligatòriament abans d’acabar el període de sessions, ja que el van sol·licitar tots els diputats de Cs, que representen més d’una quarta part de la cambra.

Decret llei

Dimecres a la tarda el ple farà també el debat per validar o derogar el Decret llei 3/2018, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària, que autoritza la Generalitat a formalitzar diverses operacions d’aval durant el període de pròrroga pressupostària, que inclou els avals de les entitats del sector públic i els relacionats amb les seccions de crèdit de les cooperatives agràries, el Parc Científic de Barcelona, el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona o Circuits de Catalunya.

El decret també autoritza l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca a avalar la concessió de préstecs a estudiants universitaris per finançar les matrícules.

Renda garantida de ciutadania

A continuació, la cambra farà el debat de la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, presentada pel PSC-Units i que, si així ho acorda el Ple, es tramitarà pel procediment de lectura única, de manera que es debatrà i votarà en aquesta única sessió.

La iniciativa proposa que les persones sense sostre i les dones víctimes de violència de gènere puguin ser beneficiàries de la renda garantida encara que utilitzin un recurs residencial i que així ho estableixi la llei sense esperar el reglament que podria incorporar aquesta excepció.

La proposició arriba al Ple amb dues esmenes, una conjunta de JxCat i ERC i una altra de CatECP.

Comissió d’estudi sobre els drets civils i polítics

El ple es reprendrà dijous a les deu amb el debat i la votació de la proposta de la Mesa, impulsada pel president, de crear una comissió d’estudi sobre els drets civils i polítics que permeti, segons que recull l’exposició de motius, “analitzar la profunditat de les vulneracions que s’han produït, la importància d’aquests drets en una societat democràtica avançada, les mesures que es poden adoptar per garantir el respecte i el compliment de la legalitat internacional en matèria de drets humans individuals i col·lectius, i les accions que poden contribuir a generar un marc propici per al lliure exercici d’aquests drets”.

La proposta preveu que la comissió la integrin vint-i-un membres, que tingui la mateixa vigència que la legislatura i que pugui redactar un informe final i també de provisionals, que s’haurien de lliurar al final de cada període de sessions.

Mocions

Entre el matí i la tarda de dimecres, la cambra debatrà i votarà sis mocions fruit d’interpel·lacions de la darrera sessió plenària, sobre la transició energètica, la política sanitària (PSC-Units), els serveis d’atenció a la primera infància (CatECP), els mitjans de comunicació públics de la Generalitat (PPC), turisme i l’ocupació d’immobles per dur-hi a terme activitats il·legals (Cs).

La primera moció del PSC-Units insta el Govern a acordar amb els grups un pacte nacional per la transició energètica, i reclama mesures, entre altres, per l’eficiència energètica dels habitatges i edificis, l’ús del cotxe elèctric i les instal·lacions fotovoltaiques. També reclama que el Govern espanyol implanti un calendari de tancament de les centrals nuclears amb quaranta anys de vida.

La segona reclama recuperar el pressupost pel que fa als serveis assistencials i assolir progressivament una despesa per càpita de 1.500 euros l’any, recuperar l’Agència de Salut Pública de Catalunya, elaborar un nou mapa sanitari i garantir i millorar els terminis de referència per accedir a les prestacions sanitàries.

La de CatECP reclama al Govern que elabori una proposta de corresponsabilitat en el finançament de les llars d’infants públiques, que fomenti la tarifació social per motius de renda familiar i que “recuperi, com a mínim, el mòdul econòmic de 1.800 euros per any i plaça”. També demana un pla de desenvolupament infantil que coordini totes les polítiques de suport a la primera infància.

La del PPC insta l’executiu a garantir, d’una banda, que la programació dels mitjans de comunicació públics, i en especial de TV3 i Catalunya Ràdio, reflecteixi la diversitat i el pluralisme de la societat catalana i, de l’altra i amb vista a properes eleccions, a complir els principis de la legislació electoral per “evitar noves sancions de l’Administració electoral per vulneració de la neutralitat informativa”. També demana obrir la contractació externa a més empreses productores.

La primera de Cs reclama al Govern un pla de mesures de promoció turística per recuperar “la reputació de les marques ‘Barcelona’ i ‘Catalunya'” i diverses accions de foment del sector. Entre altres punts, també expressa el “rebuig a les campanyes que fomenten la turismofòbia” i insta l’executiu a preservar els espais públics i els actes internacionals amb presència de la Generalitat “dels símbols polítics que poguessin generar enfrontament o divisió” en el turisme i entre catalans.

A l’últim, la segona de Cs insta el Govern a exercir les seves competències en matèria d’ordre públic i seguretat i aplicar una política de tolerància zero davant la delinqüència organitzada que ocupa il·legalment immobles per dur-hi a terme activitats també il·legals. Entre altres mesures, el text demana més efectius policials i que s’identifiquin les comunitats de veïns més vulnerables.