Servidors.cat insten el govern i el senat espanyols a aixecar les mesures adoptades a l’empara de l’art. 155

La plataforma Servidors.cat ha fet públic un comunicat on s’insta el govern i el senat espanyols a aixecar les mesures adoptades a l’empara de l’article 155.

Concretament, consideren que el Govern de l’Estat ha d’aixecar o modular les mesures adoptades a l’empara de l’article 155, a la vista de l’evolució de les circumstàncies, perquè així es va preveure expressament en els acords en què es van aprovar. Aquestes mesures tenien un caràcter excepcional i transitori perquè anaven en una direcció contrària al principi constitucional d’autogovern. En conseqüència, ara que han variat les circumstàncies (celebració d’eleccions al Parlament, elecció de la nova Mesa, propera investidura del president de la Generalitat, retirada de les forces i cossos de seguretat desplaçats a Catalunya), cal cessar o modular l’aplicació de les mesures esmentades i retornar la capacitat d’autogovern a les institucions catalanes. Si el Govern de l’Estat continua mantenint les mesures de l’article 155 sense aixecar-les de forma total o parcial, afirmen, estarà actuant d’una forma clarament il·legal.