El Departament de Cultura habilita un sistema de recollida dels materials audiovisuals relacionats amb l’1 d’octubre

El Departament de Cultura ha posat en marxa un sistema de recollida per tal de preservar i conservar els materials relacionats amb la jornada del passat 1 d’octubre. Així, els ciutadans que disposin de testimonis escrits, sonors, gràfics i visuals relacionats amb el dia del referèndum o amb les jornades posteriors poden adreçar-se a qualsevol dels arxius, biblioteques i museus que hi ha arreu del territori català per dipositar-los. El Departament de Cultura actua, d’aquesta manera, a través dels seus equipaments nacionals i centres de proximitat, en la recollida i conservació de tots aquests materials, tot conscienciant la ciutadania de la necessitat de la seva preservació.

Per tal de garantir la total cobertura de la geografia catalana, els ciutadans disposen de prop de 700 equipaments culturals als quals poden fer arribar el material. Així, es poden adreçar, entre altres equipaments, a l’Arxiu Nacional de Catalunya, als 38 arxius comarcals, a les 458 biblioteques públiques i a 184 centres adscrits a museus registrats de Catalunya. Tota la informació sobre la iniciativa i sobre els equipaments que hi participen es pot consultar al web cultura.gencat.cat/memoria1oct.

Els documents s’han de presentar en suports físics com ara llapis de memòria, discs durs, o altres suports d’emmagatzematge d’informació. Per tal de poder verificar i contrastar el material recollit, es demana als ciutadans que incloguin dades concretes dels fets descrits als documents, com ara la data, el lloc, l’hora i la descripció dels fets a què es fa referència. S’ha previst la possibilitat de fer donacions anònimes, atès que es tenen en compte les restriccions habituals per motius de seguretat i confidencialitat, tant des del punt de vista tècnic com jurídic.

La campanya de recollida vol tenir especial incidència en els documents més susceptibles de perdre’s, com són les fotografies i vídeos enregistrats per persones particulars, atès que molts d’aquests materials no es difonen als mitjans de comunicació i, per tant, podrien acabar desapareixent si no es fa un esforç col·lectiu de recollida, descripció i conservació.

El Departament de Cultura, paral·lelament, ja treballa en un sistema d’emmagatzemament definitiu de tota la documentació. Amb aquesta iniciativa es vol garantir la funció cabdal que tradicionalment desenvolupen els arxius, les biblioteques i els museus catalans, que han estat garants de la memòria col·lectiva i que recopilen, conserven, documenten i posen a disposició de tothom els testimonis escrits, sonors, gràfics i visuals de la història de Catalunya.