La majoria de catalans, un 47,2%, volen que una Catalunya independent disposi de forces de defensa

  • Un 53,1% volen que un Estat català formi part de l’OTAN
  • Un 70,9% volen que participi en missions internacionals de pau

La majoria de catalans volen que un Estat català independent compti amb forces de defensa, segons una enquesta encarregada per la Societat d’Estudis Militars (SEM) a l’empresa Gesop. En aquest sentit, un 47,2% dels enquestats vol que una Catalunya independent es doti d’unes forces de defensa equiparables a les d’altres països europeus, mentre que un 40,5 % hi és contrari i un 12,3% dels enquestats no té opinió o no respon. En relació a la pertinença a l’OTAN, les xifres són encara més clares i un 53,1% dels enquestats vol que un Estat català en formi part, mentre que un 30,3% n’és contrari i un 16,5% no té opinió o no respon.

Finalment, el resultat més contundent de l’enquesta fa referència a la participació d’una Catalunya independent en missions de pau internacionals en el cas que disposés de forces de defensa. En aquest punt, un 70,9% dels enquestats hi és favorable, mentre que un 19,0% no hi està d’acord i un 10,1% no respon o no té opinió.

L’enquesta té en compte diverses variables, com ara el record de vot, la ubicació en l’eix ideològic, el sentiment de pertinença nacional, el sexe, l’edat, la nacionalitat, la llengua habitual o el nivell d’estudis. En aquest sentit, les dades indiquen que el suport a tenir forces de defensa, a formar part de l’OTAN i a participar en missions internacionals és transversal.

La SEM valora molt positivament del resultat de l’enquesta perquè demostra que Catalunya és un país amb una opinió pública equiparable a la resta de països europeus en matèria de política de defensa. A més, la SEM també valora de manera especialment satisfactòria el fet que aquest suport a unes forces de defensa d’un Estat català sigui encara més accentuat entre els joves, les dones i les persones amb més formació, fet que fa pensar que aquest suport s’incrementarà encara més en el futur.

L’enquesta va ser duta a terme entre els dies 3 i 11 de juliol sobre una mostra de 1.600 entrevistes telefòniques fetes a tota Catalunya a persones de 16 anys i més. El marge d’error és de +-2,5%.