La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià denuncia l’espoli fiscal que pateixen els valencians

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià (PDDPV) denuncia que cada valencià aporta 100€ al mes a l’estat espanyol que no retornen al País Valencià. La plataforma explica que la majoria dels impostos del territori són recaptats per l’estat. D’aquests diners, una part retorna en forma de finançament autonòmica gestionat per la Generalitat i una altra part s’inverteix al territori a través dels Pressupostos Generals de l’Estat en forma d’inversions.

Segons la PDDPV el País Valencià és l’autonomia pitjor finançada i on l’estat inverteix menys. Fent números, 6.250 milions menys dels impostos que l’estat recapta al territori, segons dades del propi estat espanyol. Això representa un 6’32% del PIB del País Valencià. La plataforma denuncia que “Perdem eixos diners pel sol fet de viure ací, per ser valencians i valencianes. És igual d’on vingues, igual com parles, igual com penses, igual com votes”.

L’entitat valenciana explica que si dividim els 6.250 milions entre els més de 5 milions d’habitants del País Valencià, això suposa que cada persona es queda sense 1.200€ a l’any, és a dir, 100€ cada mes. Aquest seria el motiu pel qual el territori ara és més pobre que la mitjana espanyola, quan el País Valencià era un regne i un país ric. Aquest fet també explica, segons la PDDPV que la Generalitat no pugui ni cobrir les despeses de sanitat i educació i que hagi de demanar préstecs al mateix estat espanyol.

Finalment la plataforma valenciana explica que si la Generalitat Valenciana recaptés els impostos dels valencians, la Generalitat disposaria de 6.250 milions més, actualment el pressupost de la Generalitat és de 17.725 milions. És a dir, cada valencià i cada valenciana tindria 100€ més al mes i això significaria millorar sanitat, educació, dependència, infraestructures, crear treball, entre d’altres.