El Parlament farà el debat final de les lleis del llibre 6è del Codi civil i de la vegueria del Penedès

El Ple de la setmana que ve, que es farà els dies 8 i 9 de febrer, té previst fer els debats i votacions finals per poder aprovar el projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i també la proposició de llei d’adaptació de la Llei de vegueries a la nova comarca del Moianès i la creació de la vegueria del Penedès (presentada conjuntament per JxSí, PSC, CSQP i CUP), segons que ha acordat avui la Mesa i la Junta de Portaveus.

Inicialment s’havia previst fer en aquesta sessió plenària el debats i votació final de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2017 i de la Llei d’acompanyament, cosa que no serà possible perquè C’s ja ha anunciat que sol·licitarà un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. Amb aquest tràmit, la formació unionista impedeix la votació final fins que l’organisme no emeti el seu informe, tenint un termini màxim de 30 dies per fer-ho. Per tant, el més probable és que la votació tingui lloc al mes de març.

El Ple de la setmana vinent, que inclourà l’habitual sessió de control amb preguntes al Govern i al president de la Generalitat, farà també el debat de validació del Decret llei de necessitats financeres del sector públic i altres mesures urgents en pròrroga pressupostària, el debat de totalitat del Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació i de la proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació (CUP), les interpel·lacions al Govern que formulin els grups i el debat i votació de les mocions presentades.

A més, durant aquesta sessió el síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, presentarà el Compte general de la Generalitat corresponent al 2013, que es debatrà i votarà.