Els Mossos els més ben valorats, la justícia la que menys

El director del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), Jordi Argelaguet, va presentar ahir, en roda de premsa, els resultats de l’enquesta sobre la Percepció de les polítiques públiques i valoració de Govern. 2016.

El principal objectiu d’aquest sondeig és conèixer les necessitats i expectatives de vida de la ciutadania, les seves principals prioritats en temes de polítiques públiques,  i quina valoració tenen sobre  l’actuació del govern de la Generalitat, tant a nivell general com específic. L’enquesta no inclou estimació de vot per a les eleccions al Parlament de Catalunya o al Congrés dels Diputats.

Per a la seva realització, s’han dut a terme 1.700 enquestes personals assistides per ordinador entre el 10 de novembre i el 19 de desembre de 2016. El marge d’error per al conjunt de la mostra és de + 2,95.

Atur i relacions amb Espanya

Del sondeig es conclou que els dos principals problemes que actualment té Catalunya són l’atur (32,9%) i les relacions amb Espanya (25,6%), seguit de la insatisfacció amb la política i els polítics (23,3%).

Pel que fa a l’actuació del Govern de la Generalitat en el darrer any, sota la presidència de Carles Puigdemont, doncs, hi ha una valoració en general positiva (72,2%). Curiosament, dels serveis públics que en depenen, els que obtenen una més bona valoració són els Mossos d’Esquadra (6,38) i la assistència sanitària en hospitals públics (6,15) i la que es dóna en centres de salut públics (6,14). Per contra, la justícia és la que obté la valoració més baixa (4,75).

Centre-esquerre i més catalans que espanyols

Pel que fa als dos eixos clàssics d’identificació, és a dir, els de dreta i esquerra i el nacional, la mitjana dels catalans i catalanes se s’ubiquen clarament cap al centre-esquerre, amb una forta presència de sectors clarament d’esquerres, mentre que la dreta és clarament minoritària. Pel que fa a l’eix nacional, un 38% se sent tan català com espanyol, si bé en les posicions més catalanes que espanyoles o només catalanes, són molt més altes que les seves antítesis espanyolistes. Aquelles recullen uns percentatges de 20,5% i 19,8%, respectivament, mentre que aquestes, uns escassos 6,3% i 4,9%, també respectivament. Això fa que la mitjana sigui del 3,49 sobre 5, a favor, doncs de la catalanitat.