CODOLCAT, el portal de consulta del glossari de llatí medieval de Catalunya, presenta una nova versió

L’equip del Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae acaba de publicar la versió 5 (2016) del Corpus Documentale Latinum Cataloniae (CODOLCAT). S’hi pot accedir mitjançant l’enllaç següent: http://gmlc.imf.csic.es/codolcat

La creació del Corpus Documentale Latinum Cataloniae (CODOLCAT) s’inscriu dins el projecte del Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae (GMLC), diccionari de mots llatins i romànics documentats en els territoris corresponents al domini lingüístic del català entre els segles IX a XII.

El GMLC ajuda a la comprensió, per part de filòlegs, historiadors, juristes i, en general, de tota persona interessada per l’Alta Edat Mitjana, de la documentació notarial i dels textos literaris, jurídics i científics en llatí produïts al lloc i a l’època citats, textos que s’erigeixen en privilegiat testimoni escrit de la llengua llatina medieval, però també de la incipient llengua romànica. Per realitzar el diccionari s’ha partit d’un fitxer manual (que supera les 50.000 fitxes), però també d’un corpus ample de textos digitalitzats (que arriba, a hores d’ara, a més de 22.000 documents).

Aquest últim corpus, convertit en una base de dades lèxica de consulta externa, el CODOLCAT, pretén esdevenir una eina que faciliti l’accés directe de qui s’interessi per l’Alta Edat Mitjana a la producció escrita en llatí a la Catalunya alt-medieval. El CODOLCAT permet fer cerques lèxiques simples i avançades sobre el corpus documental incorporat.

El CODOLCAT es realitza a la seu del GMLC a la Institució Milà i Fontanals del Consell Superior d’Investigacions Científiques (Barcelona).