Se signa l’acord de candidatura única per reactivar el Comitè Olímpic de Catalunya

La Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes, la Unió de Federacions Esportives Catalanes (UFEC) i la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya han signat aquest matí l’acord que formalitza un pacte de candidatura única per reactivar el Comitè Olímpic de Catalunya (COC) i escollir un nou Comitè Executiu. Demà dimarts a la tarda (17:30h, a la seu de la UFEC) se celebrarà l’assemblea del COC que haurà d’escollir la nova junta de consens.

L’objectiu del pacte és emprendre un procés que posi el COC a punt pel seu reconeixement pel Comitè Internacional Olímpic en el moment en què Catalunya viu un procés polític en què les seves institucions treballen per a la transformació del país en un Estat que aspira a ser reconegut per la comunitat internacional. La UFEC i la Plataforma s’han posat a disposició del Govern de Catalunya i de la Secretaria General de l’Esport que han encomanat al sector la tasca d’aconseguir un Comitè Olímpic d’èxit a l’altura de les seves Federacions, els clubs i els esportistes catalans.

El document signat defineix la candidatura conjunta que es presenta a l’elecció dels membres del Comitè Executiu del Comitè Olímpic de Catalunya i fixen les condicions sota les quals es desenvoluparà l’acció i la governabilitat del Comitè Olímpic de Catalunya en cas de resultar-ne candidatura guanyadora. En aquest cas, l’acord preveu l’elaboració d’un programa de compliment normatiu que reguli la seva activitat, d’uns nous estatuts per adequar el COC a la Carta Olímpic i al Codi Civil de Catalunya i un pla d’accions a desenvolupar pel COC.

El programa de candidatura inclou fomentar i promoure que totes les Federacions Esportives catalanes en siguin membres del COC; estudiar l’impacte que el reconeixement internacional del COC tindrà per a l’esport català en els àmbits esportiu, econòmic i social; o actuacions internacionals, entre d’altres.

Breu història del COC

El 29 de maig de 1989 es va iniciar el procés de constitució del Comitè Olímpic de Catalunya. Una entitat que naixia a les portes dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992 i que prenia el relleu històric de la Confederació Esportiva de Catalunya de principis dels anys 1920. Prop de tres dècades després, el COC és una associació regulada per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, inscrita al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat. Compta avui amb quaranta-vuit Federacions esportives afiliades i personalitats reconegudes, malgrat que el mandat del seu consell executiu havia expirat a principis de l’any 2012. L’acord signat avui no només permet la represa de l’activitat del COC, sinó que també el posa al servei del país en un moment en què aspira a ser reconegut per la comunitat internacional, també en l’àmbit esportiu.