El Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya presenta noves dades d’un vaixell romà enfonsat del segle I dC

El Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC) del Departament de Cultura, en col·laboració amb l’empresa Ictineu Submarins, ha localitzat un derelicte romà imperial, segurament de la primera meitat del segle I dC. El vaixell s’ha trobat a més de 40 metres de fondària a les costes del Baix Empordà, en un jaciment del qual se’n tenien notícies però en què mai s’havien realitzat treballs arqueològics.

Els treballs dels arqueòlegs, realitzats amb el suport del submarí Ictineu 3, que possibilita immersions més llargues a una fondària superior als 40 metres, han permès valorar l’estat de conservació del vaixell, el seu interès científic i recollir-ne les dades necessàries per planificar-hi una campanya d’excavació arqueològica en un futur.

La campanya s’ha desenvolupat al voltant del port de Sant Feliu de Guíxols i de Palamós, ambdós utilitzats com a base, tant pel submarí com per la plataforma de treball del CASC, el vaixell Thetis. La inspecció del jaciment, en el qual no s’havia actuat abans degut, precisament, a la seva fondària, ha mostrat el seu bon estat de conservació.

Els treballs de prospecció que han permès localitzar el vaixell s’emmarquen en la confecció de la Carta Arqueològica Subaquàtica en diferents punts de la costa del Baix Empordà. Durant el mes d’octubre, el CASC, en col·laboració amb l’empresa Ictineu Submarins, ha completat la Carta. En aquests treballs, s’han alternat les immersions amb el submarí Ictineu 3, en jaciments o punts d’interès, i les immersions a jaciments a fins a 50 metres de profunditat realitzades per l’equip d’arqueòlegs del CASC.

L’objectiu dels treballs ha estat localitzar jaciments nous, no inventariats a la Carta arqueològica subaquàtica catalana, i relocalitzar i revisar jaciments ja coneguts, tant per valorar el seu estat de conservació com la possibilitat de realitzar-hi campanyes d’excavació arqueològica subaquàtica en un futur. A més de les diverses troballes realitzades, també s’ha pogut establir unes bases de treball pel submarí Ictineu 3 per la seva utilització en prospeccions arqueològiques subaquàtiques.

El submarí Ictnieu ha estat una peça clau per la localització, i també per la valoració i reconeixement de l’entorn en el qual es troba aquest jaciment. Aquesta tasca és bàsica per poder programar, aquest hivern, un treball amb garanties de seguretat i del qual s’esperen resultats científics d’interès, tant per la importància arqueològica, com per la qualitat i singularitat de materials que es poden arribar a explorar i documentar en aquest vaixell. Gràcies al submarí, els arqueòlegs subaquàtics poden treballar al jaciment i fer-ho amb la mateixa metodologia que a una excavació terrestre.

Els resultats dels treballs, els han presentat avui el director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Girona, Francesc Ten; el director del Museu d’Arqueologia de Catalunya, Josep Manuel Rueda,; el responsable del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, Gustau Vivar, i el director d’Ictineu Submarins, Pere Forès.

Des del 2011 el CASC està duent a terme una formació continuada d’un grup d’arqueòlegs per treballar a fondària amb les màximes garanties de seguretat. Durant el 2011 i fins el 2014 es va treballar al derelicte de Cap del Vol a més de 22 metres de fondària. Al 2015 i 2016 es va passar a treballar a un jaciment Cala Cativa I, acabat al més de setembre d’enguany a més de 30 metres de fondària.