El Departament de Cultura publica un estudi sobre la llengua en l’adhesió de nous estats a la Unió Europea

La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura (DGPL) ha publicat, a la col·lecció “Biblioteca Tècnica de Política Lingüística” (BTPL), el volum Nota per a l’adhesió d’un estat membre a la Unió Europea. Aspectes lingüístics generals i referència específica al cas de Catalunya. El treball analitza les repercussions jurídiques de naturalesa lingüística que podria tenir per a Catalunya el fet de constituir-se en un estat i, en aquesta nova condició d’estat, adherir-se a la Unió Europea.

L’obra ha estat elaborada, per encàrrec de la DGPL, per Narcís Mir, responsable de Seguiment Normatiu i Desenvolupament Estatutari en Afers de la Unió Europea, de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea del Departament de la Presidència. S’ha realitzat a partir dels debats del Grup d’Experts en Drets Lingüístics i Sociolingüística, espai de reflexió i debat impulsat per la DGPL el 2013 per valorar les bases del nou marc del règim lingüístic de la Catalunya del futur, i per a la plena oficialitat del català a Europa. El Grup està integrat per juristes i sociolingüistes que debaten les propostes sobre l’estatut que haurien de tenir les llengües a Catalunya, en el marc del procés de transició nacional iniciat pel Govern de la Generalitat. Els treballs resultants de la reflexió i de les trobades es publiquen a la sèrie Legislació Lingüística de la “Biblioteca Tècnica de Política Lingüística”.

Aquesta nova publicació va ser presentada com a ponència a la sessió “Llengua i dret constitucional“, que va tenir lloc el maig de 2015 al Departament de Cultura, jornada en què es van analitzar les repercussions jurídiques de naturalesa lingüística que podria tenir per a Catalunya el fet de constituir-se en un estat i adherir-se a la Unió Europea.

La “Biblioteca Tècnica de Política Lingüística” aplega publicacions digitals adreçades a l’actualització i el suport tècnic dels professionals de la llengua catalana i de les persones interessades en la llengua en general.

Podeu consultar l’estudi clicant aquest enllaç (en pdf)