El TC suspèn, unilateralment, l’acord del Parlament de Catalunya

El ple del Tribunal Constitucional espanyol, reunit en sessió extraordinària, ha acordat per unanimitat de “Suspendre la vigència i aplicació de la Resolució 263/XI del Parlament de Catalunya”.

La citada resolució correspon a l’acord pel qual el ple del passat 27 de juliol va aprovar les Conclusions de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent.

De manera unànime i unilateral. Heus aquí com fa via el TC . Per la via ràpida i al límit de les vacances, el TC ha suspès el darrer acord del Parlament del dia 27 de juliol relatiu als propers passos que es proposa de dur a terme el legislatiu català per complir el mandat democràtic el passat 27 de setembre.

La relació de continuïtat d’aquest acord amb la resolució del 9 de novembre del 2015 i amb les comissions parlamentàries que pretenen donar cos al mandat democràtic del 27 de setembre és evident i ho prova que el mateix acord d’avui del TC a més de suspendre la resolució del 27 de juliol, requereix a la Presidenta del Parlament i a la resta de membres de la mesa del Parlament i al Secretari General del Parlament que, en el termini de 20 dies, informin sobre el compliment de les recents sentències del mateix TC relatives la primera a la suspensió de la declaració del 9N (STC 259/2015)  i la segona a l’anàlisi de l’activitat de la Comissio d’Estudi del Procés Constitent en què exigien respecte a la Constitució (ATC de 19 de julio de 2016 ).
En resum, suspensió formal de l’acord d’aprovació de les conclusions i amenaça de noves accions. Al setembre, més.