image_pdfimage_print

El llibre Jaŋde Pulaar – Aprendre fula està pensat per promoure la comunicació, el diàleg intercultural i l’intercanvi d’idiomes a Catalunya. Amb aquest llibre ​l’educador social i activista Ebrima Dem vol ensenyar la cultura del poble fula i el seu únic idioma, el fula o pulaar, i compartir-los amb qualsevol persona que hi estigui interessada, i que també vulgui descobrir la cultura rica i diversa de l’Àfrica Negra.

L’obra serveix per a millorar les habilitats de parla i la comprensió del fula. També serveix de guia per als seus usuaris durant les seves visites a l’Àfrica occidental i alguna part de l’Àfrica central, com és ara el Camerun i la República Centreafricana, quan hi siguin de vacances, per negocis o per activitats no lucratives. El llibre també pretén ajudar els catalanoparlants a aprendre fula, pel simple gust de saber un idioma més, o per curiositat.

El fula és par­lat com a llen­gua materna pels fulbe i grups rela­cionats (com el tucu­lor a la vall del riu Sene­gal) de Senegàm­bia i Guinea al Camerun i Sudan. També el parlen com a seg­ona llen­gua diver­sos pobles de la regió, com el kirdis del nord del Camerun i nord-​est de Nigèria. Es cal­cula que hi ha entre 10 i 16 mil­ions de par­lants nadius, agru­pats en set dialectes dif­erents. S’escriu en l’alfabet llatí amb algunes lletres mod­i­fi­cades per diacrítics. És llen­gua ofi­cial a Sene­gal (Pulaar) i Nigèria (Ful­fulde). A Guinea té l’estatus de llen­gua regional (Pular), on molts par­lants són mono­lingües. I és llen­gua nacional a Mali (Maasina) i a Níger (Fulfulde).

Publicitat
Llibre: El Judici - Lluís Busquets