El Parlament de Catalunya cessa el director de l’Oficina Antifrau

El ple del Parlament de Catalunya ha aprovat la proposta de la comissió d’afers institucionals de revocar el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, per haver incorregut en una negligència notòria i greu en el compliment de les obligacions i els deures del càrrec, arran de les informacions sobre les converses amb el ministre de l’interior en funcions, Jorge Fernández Díaz. Dijous, la comissió va aprovar la proposta de cessament per 19 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP i CUP, els grups que l’havien presentada) i 2 en contra (PPC).

Perquè el cessament es fes efectiu calien els vots de tres cinquenes parts de la cambra, és a dir, de vuitanta-un diputats en primera votació i de la majoria absoluta (68 diputats), en segona votació. Un cop feta la votació la revocació ha estat aprovada per 120 vots favorables, 11 en contra i cap abstenció.

La proposta inclou també trametre a la fiscalia, a l’efecte que legalment correspongui, l’acta i la transcripció de la sessió de la comissió.