La UE impulsa la Iniciativa Núvol Europeu per liderar l’economia basada en les dades massives

La Comissió Europea va presentar el 19 d’abril passat el seu pla per oferir serveis basats en el núvol i les infraestructures de dades a escala mundial perquè la ciència, les empreses i els serveis públics es beneficiïn de la revolució de les dades massives (big data). En una primera fase, aquest projecte se centrarà en la comunitat científica i, amb el temps, s’ampliarà al món dels negocis i al sector públic. El projecte forma part d’un paquet de mesures per enfortir la posició d’Europa i millorar la competitivitat i la cohesió en un mercat únic digital europeu.

Per desenvolupar aquest projecte, la Comissió iniciarà les accions següents:

  • 2016: creació del European Open Science Cloud (‘Núvol Europeu de la Ciència Oberta’) per a científics europeus i els seus col·laboradors. Aquest magatzem integrarà i consolidarà plataformes d’infraestructures electròniques, agrupant núvols i infraestructures de recerca ja existents, al mateix temps que suportarà i desenvoluparà els serveis basats en el núvol.
  • 2017: obertura per defecte de totes les dades científiques produïdes pels futurs projectes de programa Horitzó 2020 de recerca i innovació, per assegurar que la comunitat científica pot reutilitzar l’enorme quantitat de dades que genera.
  • 2018: llançament d’una iniciativa emblemàtica (flagship) per accelerar el desenvolupament de tecnologia quàntica, base per a la generació següent de supercomputadors.
  • Vers el 2020: desenvolupament i desplegament a escala europea de computació, emmagatzematge i xarxa de dades d’alt rendiment (Infraestructura Europea de Dades) que inclourien dos prototipus de supercomputadors de la generació següent, dels quals un s’inclouria en el rànquing dels tres millors del món.

El Núvol Europeu de la Ciència Oberta i la Infraestructura Europea de Dades no només estaran obertes a la comunitat investigadora europea, sinó que també podrà accedir-hi i aprofitar-les gran nombre d’usuaris, inclosa la indústria i els serveis públics.

S’estima que seran necessàries inversions públiques i privades per valor de 6.700 milions EUR per implantar la Iniciativa Núvol Europeu. La Comissió calcula que, globalment, es destinaran a aquesta Iniciativa 2.000 milions EUR procedents dels fons d’Horitzó 2020. S’estima, a més, que les inversions públiques i privades suplementàries per al període de cinc anys ascendiran a 4.700 milions EUR.

Més informació: Mercat únic digital