Conseqüències de diferents models en el reconeixement oficial de llengües en una República Catalana

La Plataforma per la Llengua ha presentat un document comparatiu de dos models lingüístics possibles en un futur Estat català: català i castellà oficials i només català oficial però amb reconeixement de drets del ciutadà en l’ús del castellà.

Mitjançant un quadre explicatiu que compara dos models lingüístics -català i castellà oficials i només català oficial però amb reconeixement de drets del ciutadà en l’ús del castellà- la Plataforma ha creat una ficció orientativa que pot ajudar a entendre què podria passar en cada supòsit. El document porta per títol Conseqüències de diferents models en el reconeixement oficial de llengües en una República Catalana i és la segona part d’un altre document sobre oficialitat i reconeixement que l’organització ja va publicar el novembre del 2015: Com reconeixen l’oficialitat de llengües els països del nostre entorn. Models per a una futura República de Catalunya.

Atès que el debat que motiva el document és si el castellà hauria de ser llengua oficial o no, la taula no inclou la llengua occitana. Tanmateix, cal tenir present que en un futur estat és indispensable afegir l’oficialitat d’aquesta llengua i totes les implicacions que se’n deriven, tot depenent, és clar, del model polític previst per a la relació entre l’Aran i Catalunya.

Amb aquests dos documents, més enllà de voler entendre què passaria si castellà i català fossin oficials, també es volen facilitar al ciutadà eines de reflexió sobre el futur estat bo i responent preguntes com: què vol dir que una llengua és oficial o cooficial?; què vol dir que una llengua té usos oficials o amb validesa oficial?; hi ha països sense llengua oficial?; quines fórmules o expressions utilitzen els estats per fer oficial una llengua?; en funció de quins paràmetres es decideix que una llengua es fa oficial?; hi ha països amb més d’una llengua oficial?