El butlletí oficial del Parlament publica l’escrit presentat al TC en defensa de la comissió d’estudi sobre l’inici del procés

El butlletí oficial del Parlament de Catalunya ha publicat (29/2/2016) l’escrit presentat al Tribunal Constitucional en defensa de la Comissió d’estudi de “l’anomenat procés constituent”. L’escrit, titulat “Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 6330/2015, interposada pel Govern de l’Estat contra la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015” és redactat en castellà i el podeu consultar en el següent enllaç, en concret a la pàgina 20.